Viešieji pirkimai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ 2023 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

<<parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ 2022 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

<<parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

<<parsisiųsti .PDF formatu