Teisinė informacija

Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įsaigos veiklą: 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 
Viešųjų pirkimų įstatymas

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.


Teisės aktų projektai

Tyrimai ir analizės


Teisės aktų pažeidimai


Teisinio reguliavimo stebėsena