Nuostatai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ NUOSTATAI, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-111