Dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

<parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

<<parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

<<parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ETNOKULTŪRINIO UGDYMO  PROGRAMA

<<parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO AKTYVUMO  PROGRAMA

<<parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖLĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

<<parsisiųsti .PDF formatu