Informacinės rinkmenos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ Smurto ir patyčių prevencijos,  intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

<<parsisiųsti Ms Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-298                                                                                <<parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-178  patvirtintas „Atlyginimo už dalinį vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas ir atlyginimo dydžio nustatymas“.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T2-20 „Dėl nemokamo mokinių maitinimo rūšių ir socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-52 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T2-3 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T2-105 „Dėl vaiko išlaikymo savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kainų patvirtinimo“ pakeitimo“.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl kainos nustatymo už teikiamas atlygintinai ikimokyklinio ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo“.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

parsiųsti MS „Word“ formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo nr. T2-32 „dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose ir regos ugdymo centre“ pakeitimo

Nr. T2-208

parsisiųsti MS „Word“ formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo nr. T2-30 „dėl kainos nustatymo už teikiamas atlygintinai ikimokyklinio ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimoNr. T2-209

parsisiųsti MS „Word“ formatu